Památky

Pražský hrad

Pražský hrad je nejnavštěvovanější památkou v Praze.

Skládá se ze tří nádvoří a vždy byl sídlem českých vladařů. Strávíte zde nejméně půl dne (tento čas nezahrnuje čas pro návštěvníky muzea), pokud jej budete chtít prozkoumat do hloubky. Komplex Pražského hradu zahrnuje Chrám Sv.

Víta (nejrozpoznatelnější památka města), prohlížení věží, muzeí a uměleckých galerií, klášteru, Zlatou uličku, několik paláců , zahrnujících Lobkowitzký palác, Baziliku Sv. Jíří, později známou jako místo konání klasicistních koncertů.

Karlův most

V 19. století pojmenovaný po císaři Karlovi IV. je most nejznámější památkou v Praze.

Byl dokončen roku 1400 a spojuje Malou Stranu se Starým Městem. Je zde obdivuhodný výhled na údolí řeky Vltavy, Žofín, Střelecký ostrov, Staré Město a Malou Stranu.

Pražské Jezulátko

Půvabná soška malého Ježíška, vystavená úctě lidí v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně, přijímá denně návštěvníky z desítek zemí světa.

Mnohým lidem, kteří se před ní modlili k Bohu, přinesla zázračná a neobvyklá vyslyšení.

Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte, a mnozí se vrací, aby poděkovali.

Kostel sv. Mikuláše

Je dominantou Malostranského náměstí a jedním z nejjemnějších barokních budov střední Evropy postaven Kryštofem Dientzehoferem, pokračujíc jeho synem Kiliánem a dokončen Anselmem Luragem.

Sochy, fresky a malby uvnitř kostela jsou předními díly umělců té doby, jako byli například Karel Škréta a Johann Kracker.

Valdštejnský palác

Postaven mezi v letech 1624-1630 Albrechtem z Valdštejna, generálem habsburského vojska, měl zastínit dokonce Pražský hrad.

Je tak rozlehlý, že 23 domů, 3 zahrady a městské cihlové pece měly být vyhlazeny, aby udělaly prostor pro cestu k paláci a zahradám. Jsou zde také nádherné zahrady, které dnes můžeme vidět ve stejné podobě jako tehdy. Nyní je sídlem Senátu ČR.

Vrtbovská zahrada

Tato překrásná barokní zahrada byla navržena Františkem Maxmiliánem Kaňkou roku 1720.

Sochy a vázy navrhl Matyáš Brown. Je zde nádherný výhled na Pražský hrad a Malou Stranu.